Akut- og korttidsanbringelser

Akut Ulvevej

Akut Ulvevej

Akut Ulvevej er Esbjerg Kommunes akut- og observationstilbud. Vi modtager børn i alderen 0 til 18 år i døgnophold.

Vores kerneydelse er at udarbejde socialpædagogiske observationer. En observation udarbejdes, hvis familierådgiver anmoder om det. Målet er i så fald at supplere og opdatere den kendte viden om familien, ud fra beskrivelser af især barnet. Observationsperioden varer ca. 3 måneder, hvorefter der afholdes observationsmøde med deltagelse af forældre og rådgiver. En observationsrapport udtrykker Akut Ulvevejs opfattelser og rapporten gennemgås med forældre og rådgiver inden observationsmødet. På observationsmødet har forældre og rådgiver mulighed for at stille spørgsmål, supplere eller udtrykke uenighed, hvilket giver alle deltagere et fælles forståelsesgrundlag.

På baggrund af en afsluttet observationsperiode forventes at rådgiver snarest tager beslutning om eventuelt fortsatte tilbud om hjælpeforanstaltninger i familien. Er en hjemgivelse med fornøden støtte ikke mulig, kan der blive tale om fortsat anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Vores mål for arbejdet med børnene under anbringelsen er at drage omsorg for og støtte den enkeltes udvikling.

På afdelingen er ansat 7 uddannede pædagoger. Hertil kommer én afdelingsleder, der også er pædagogisk uddannet, samt en 32½ timers køkken- og rengøringshjælp. Vi benytter os af Familiecentrets socialrådgivere og HK´er.

Så vidt muligt har vi pædagogstuderende i praktik.

Afdelingens psykologbetjening sker ved tilkøb efter behov.