Basen

Tilbudsbeskrivelse og målgruppe

Tilbudsbeskrivelse og målgruppe

Basen er et socialpædagogisk behandlingstilbud til den unge med mulighed for at inddrage af forældre, søskende eller andre omsorgspersoner. Behandlingen kan også bestå af "hverdagsliv", hvor den unge kan deltage i aktiviteter, bla. træning i motionscenter, kreative værksted, madlavning, ferieture, skolestøtte m.v.

Vi giver også støtte i hjemmet f.eks., hvis Myndighed og familien vurderer, at en anbringelse ikke er på tale, eller hvor der endnu ikke er klarhed over foranstaltningsbehovet. Her tilbydes f.eks. samtaler til såvel den unge som forældrene med det formål at anvise nye handlemuligheder og anbefale kommende tilbud til den unge og familien.

Støtte i egen bolig består i pædagogisk, praktisk, terapeutisk, økonomisk og personlig guidning.

Kerneydelsen er socialpædagogisk/terapeutisk behandling, familiearbejde samt pædagogisk og praktisk støtte i eget hjem.

Basens målgruppe er unge mellem 12 og 18 år med psykiatrisk diagnose eller psykiske problemstillinger. Unge der, i deres opvækst, har været udsat for svigt af forskellig karakter. Svigt som har resulteret i angste, diffuse og jeg-svage unge og unge med ringe selvværd.

Basen henvender sig også til normaltbegavede unge med autisme spektrum forstyrrelser.

Det er muligt at tilbyde behandling til børn under 12 år, hvis vi vurderer, at barnet og familien vil kunne få gavn af Basens tilbud.

Der er mulighed for efterværn til det 23. år.