Familiens Hus

Tilbudsbeskrivelse

Tilbudsbeskrivelse

Familiens Hus er for dig, der vil have dit liv med babymos, bleskift og børnepasning til at gå hånd i hånd med studier og job. Familiens Hus er for alle gravide/mødre og fædre under 30 år og er et frivilligt tilbud. Du bestemmer selv om du vil komme i huset og du kan selv henvende dig til os.

I Familiens Hus kan du deltage i cafeer, arrangementer og foredrag og du kan få råd og inspiration til, hvordan du skaber den bedste start for dig, dit barn og din familie.
Vi tilbyder længere og kortere gruppeforløb, hvis du har lyst og behov for det. Her i huset møder du andre unge forældre og har derved mulighed for at udvide dit – og dit barns – netværk. Hos os kan du få råd og vejledning på det der lige fylder hos dig. Det kan være forældrerollen, uddannelsesplaner, økonomi, dit og dit barns trivsel og alt muligt andet.

Familiens Hus er et samarbejde mellem Mødrehjælpen og Esbjerg Kommune. I Familiens Hus er vi jordemoder, sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, psykolog, frivilligkoordinator og uddannelses- og beskæftigelsesvejleder. Derudover kan du møde en masse frivillige, der også kan blive din mentor, hvis du har behov for det.

Vi arbejder anerkendende med udgangspunkt i at styrke det du allerede kan. Vi er nysgerrige på mennesker og arbejder på at ansvaret forbliver hos dig, med mulighed for hjælp, støtte og vejledning. Hos os vil du være i centrum og vi arbejder på altid at inddrage dig i beslutninger og valg om eventuelle forløb og aktiviteter i huset.