Hjemme-hos Team

Tilbudsbeskrivelse

Hjemme-hos teamet er et tilbud der yder praktisk og pædagogisk støtte til familier med børn i alderen 0-18 år.

Familierne visiteres til Hjemme-hos indsats af Familierådgiveren, når barnet har trivselsproblemer og rådgiver vurderer, at en Hjemme-hos indsats kan hjælpe  med barnets og familiens vanskeligheder.

Vi tilrettelægger altid indsatsen med fokus på barnet/børnene og de vanskeligheder det/de evt. udviser i familien, skolen, fritiden for at forbedre trivslen for barnet. Vi inddrager altid forældrene og resten af familien for at give barnet den bedste støtte til at realisere forandringerne i hverdagen.

Hjemme-hos indsatsen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem eller i relevante omgivelser der kan understøtte indsatsen.

Hjemme-hos teamet er delt op i 3 specialteams der hver målretter indsatsen i forhold til specifikke kerneydelser.