Sydstjernen

Tilbudsbeskrivelse

Tilbudsbeskrivelse

Sydstjernen er en opvækstinstitution i Esbjerg kommune, som ligger i Ribe nær skole, institution og villakvarterer.

Institutionens overordnede målsætning er at være et kommunalt tilbud for 8 børn i alderen 0-18 år.

Vi lægger vægt på at være et tilbud i nær miljøet, hvor omsorg, tryghed, etik, tillid og voksenansvar er i højsæde.

Et miljø, hvor der er alsidige muligheder for at udvikle individuelle evner, færdigheder og interesser. Vi forsøger at skabe en dagligdag, der bærer præg af forudsigelighed, traditioner og tryghed for den enkelte.

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere, hvorfor vi tilstræber at bevare forældrenes ekspertise og ansvar i forhold til deres barn.