Pædagogik og behandling

Pædagogik og behandling

Den unge visiteres til et behandlingsforløb. Derudover er der mulighed for rådgivning uden visitation. Dette vil være et miniforløb indeholdende 1-5 afklarende samtaler, hvor en evt. rusmiddel problematik kortlægges. I 3D arbejdes med temaer som rusmiddel forståelse, trivsel, tillid, relationer og forandring, kommunikation, medmisbrug, benægtelse og tilbagefald.

Igennem individuelle samtaler, udredes den unges forbrug/misbrug, herunder misbrugsmønstre og adfærd samt tilbagefaldsforebyggende terapi.  

Forældre til unge med rusmiddelsproblematikker, kan visiteres til et samtaleforløb i 3D.

Behandlerne i 3D arbejder med den unge, men har fokus på familie og netværksinddragelse, for at støtte den unges trivsel og udvikling bedst muligt. Derudover er der et tilbud til forældre og andre pårørende om deltagelse i gruppeforløb.

Den behandlingsmæssige indsats varierer i forhold til den enkelte unges behov. Det ugentlige timeantal aftales med familierådgiveren.

3D pædagogiske grundlag er forankret i den narrative tilgang samt andre relevante tilgange.

Vi tror på, at den unge er ekspert i eget liv. Vores formål er, at yde støtte og vejledning, så den unge opnår trivsel, udvikling og selvindsigt – med fokus på den unges egne håb, drømme og ønsker for livet. Den unge støttes i at formulere og arbejde med at opnå egne mål.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at relationer og nærvær i samarbejdet med den unge har effekt. Et nærvær som bygger på nysgerrighed, tillid og at ”ville” den unge – at gå bagved, ved siden af den unge og nogle gange foran.

3D:

Do Drugs Damage – erkendelse

Drugs Do Damage – effekt og læring

Damage Do Drugs – trivsel og selvmedicinering