Værdier og mål

Værdier og målgruppe

Målgruppen i 3D er unge som kan møde udfordringer i forhold til:

 • Hverdagsmestring/struktur i hverdagen

 • Sociale relationer til andre

 • Tilknytning

 • Skole

 • Fritidsaktiviteter

 • Uddannelse

 • Beskæftigelse

 • Inklusion i sociale fællesskaber i nærmiljøet og samfundet

 • Kriminalitet

 • Familie og netværk

 • Forberedelse til selvstændig voksentilværelse (ADL)

 • Forbrug af rusmidler