Familiecenter

Om Familiecenter

Familiecenter Esbjerg organiserer Esbjerg Kommunes tilbud til udsatte børn, unge og deres familier.

Der tilbydes indsatser og metoder, der modsvarer de forskellige målgruppers behov for foranstaltninger.

Familiecentret samarbejder på tværs af områderne, og i takt med at behovet ændres, tilpasses tilbuddene.

Indsatsen kan i Familiecentret sammensættes af flere forskellige tilbud.

Fælles for alle afdelinger i Familiecentret er at vi ønsker at levere en fleksibel, koordineret, individuel indsats, af høj faglig kvalitet med fokus på inddragelse og brug af den enkeltes eller familiens ressourcer.

Vi har stor viden, høj faglighed og mange specialer i vore tilbud.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle, opsøge og implementere ny viden om rådgivning og behandling af udsatte børn, unge og deres familier og deler gerne ud af vores viden.

Familiecentret består af en centerledelse, ledere af tilbud, en fælles administration samt 23 forskellige tilbud beliggende på forskellige matrikler.